Журнал № 1(5)-2010
Огляди наукових видань

Журнали, збірники

Анонс: 

Народна творчість та етнографія. – Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики
та етнології імені М. Т. Рильського НАН України, 2008. – № 1, 2, 3.

Підготували Ігор Гунчик, Ольга Албул, Ірина Горбань

 

Literatura Ludowa: Dwumiesięcznik naukowo-literacki. – Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze; Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. – № 1, 2, 3, 4–5, 6 (51).

Підготував Остап Сливинський

Підготували: Ольга АЛБУЛ, Ірина ГОРБАНЬ, Ігор ГУНЧИК, Остап СЛИВИНСЬКИЙ

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"