Журнал № 1(5)-2010
Огляди наукових видань

Автореферати

Анонс: 

Івашків В. М. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчості Пантелеймона Куліша. – Рукопис.

Гуменюк О. М. Любовна лірика в кримськотатарському пісенному фольклорі: тематичні мотиви, особливості поетики. – Рукопис.

Кметь І. Ф. Образ Божої Матері у фольклорі: українська апокрифічна традиція. – Рукопис.

Судак С. Д. Міфологічна діяльність як елемент формування сутнісних сил людини. – Рукопис.

Кузев В. В. Релігієзнавчий аналіз демонологічних уявлень авраамістичних релігій (до питання становлення). – Рукопис.

Петрова М. В. Детская языковая картина мира (на материале детского немецкого фольклора). – Рукопись.

КЛИМОВА К. А. Новогреческая мифологическая лексика в сопоставлении с балканославянской. – Рукопись.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"