Журнал № 1(5)-2010
Нові книги

Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти томах / Под общей ред. Н. И. Толстого. – Москва: Международные отношения, 2009. – Т. 4: П (Переправа через воду) – С (Сито). – 656 с.

Резюме: 

Черговий том цього ґрунтовного наукового видання демонструє перший у славістиці досвід етнолінгвістичного словника традиційної духовної культури усіх слов’янських народів. Він підводить своєрідний підсумок більше як півторасталітнього вивчення слов’янських мов, фольклору, міфології, етнографії, народного мистецтва, яке здійснили російські науковці Інституту слов’янознавства Російської академії наук в Москві. Ця праця, попри її науковий інтерес, є захоплюючим чтивом для найширшого кола читачів. У словнику розказано про різні сторони духовного життя слов’янських народів. Окремі статті присвячені народним уявленням про світобудову, природу, святих покровителів, проаналізовано повір’я про чарівників, нечисту силу, різних духів. У книзі міститься також детальна інформація про народний календар, обряди, звичаї, свята і сімейний побут слов’ян.

Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"