Журнал № 1(5)-2010
Нові книги

Polska-Ukraina. Pogranicze kulturowe i etniczne. – Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, 2008. – 272 s.

Резюме: 

Ця книга, до видання якої долучилися Польське народознавче товариство (PTL) і Вроцлавський університет, має кілька засадничих завдань. Найважливішим із них є здійснення огляду актуального стану етнографічних, фольклористичних і етнічних досліджень на польсько-українському пограниччі. Такий підхід, на думку упорядників видання, пояснює той факт, що у найбільш відомих дослідженнях польсько-українського пограниччя не завжди враховано бачення людей, які заселяють ці території або випускають із уваги культурні аспекти міжнаціональних стосунків.

У науковий збірник увійшло п’ятнадцять статей, які згруповано у шість рубрик: «Пам’ять та ідентичність», «Пограниччя як проблема і практика», «Багатокультурність – історія та сучасність», «Відмінність і конфлікти», «Обряди та вірування», «Фольклор і строї». Авторами досліджень є польські й українські науковці.

Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"