Журнал №1(8)-2011 (січень-березень)

Міфопоетика художнього твору

Інна ГАЖЕВА

Рецензії та відгуки

Марина КУЛЬЧИЦЬКА

Вовк М. Міфо-символічні джерела прозової спадщини Василя Барки: Монографія. – К.: «Основа», 2010. – 252 с.

Ірина КМЕТЬ

Гойсак В. Мовна картина світу, відображена в народних колядках з Лемківщини. – Горлиці, 2010. – 288 с.

Людмила ІВАННІКОВА

Прыкметы і павер’і Гомельшчыны / Укладанне, сістэматызацыя, тэкстолагічная праца, уступныя артыкулы В. С. Новак, А. А Кастрыца. – Гомель: Барк, 2007. – 224 с.; Варажба на Гомельшчыне / Уклад. В. С. Новак, А. А. Кастрыца. – Мінськ: «Правда і економіка», 2010. – 186 с.