Журнал №3-4(10)-2011 (липень-грудень)

Інтерпретація фольклорного тексту

Олена ІВАНОВСЬКА

Історія фольклористики

Роман КИРЧІВ

З фольклорної лабораторії

Тарас САЛИГА

З поля фольклору й етнографії

Володимир ГАЛАЙЧУК

Рецензії та відгуки

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ
R 2011 3-4 01 Reboshapka

Ребошапка І. Всесвіт усного і писаного слова. Фольклористичні розвідки, статті, рецензії, персоналії. – Бухарест: Вид-во RCR EDITORIAL , 2010. – 388 c.

Василь ІВАШКІВ
R 2011 3-4 02 Kyrchiv

Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2010. – 536 с.

Жанна ЯНКОВСЬКА

Мікула О. Творчість Олени Пчілки і фольклор. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 311 с.

Володимир ГАЛАЙЧУК
R 2011 3-4 04 Siletskyy

Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців: Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.–428с.

Огляди наукових видань. Журнали, збірники

Ohl 2011 3-4 01 Zhurnaly

Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze; Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – № 1, 2, 3, 4–5, 6 (53).

Підготував  Ірина ФРИС

Огляди наукових видань. Автореферати

Підготував  Ігор ГУНЧИК