Журнал №1(10)-2012 (січень-березень)

Аспекти міфу і народна міфологія

Петро СОСЕНКО, Тетяна ШЕВЧУК

Рецензії та відгуки

Олексій ВЕРТІЙ
R 2012 1 01 Rusnak

Руснак І. Є. Український фольклор. Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2010. – 310 с.

Роман КИРЧІВ
R 2012 1 02 Ivannikova

Іваннікова Л. Яків Новицький. Фольклорист, історик, педагог. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 388 с.

Людмила ІВАННІКОВА
R 2012 1 03 Kolessa

Колесса Ф. М. Обнова української етнографії й фольклористики на Західних областях УРСР. Листування Ф. Колесси й М. Азадовського / Упорядкування, підготовка тексту, передмова, коментарі, додатки, покажчик Ірини Коваль-Фучило. – К.: Логос, 2011. – 239 с.

Оксана ЛАБАЩУК

Orszulak-Dudkowska Katarzyna. Ogloszenie matrimonialne. Studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury / Lodzkie studia etnograficzne. Tom XLVII. Lodz: Polskie towarzystwo ludoznawcze, 2008. – 184 s.

Огляди наукових видань. Журнали, збірники

Ohl 2012 1 01 Visnyk
Підготував  Ігор ГУНЧИК

Огляди наукових видань. Автореферати

Підготував  Ігор ГУНЧИК
1 10 Klymenko

ПНДЛ із вивчення і пропаганди народної музичної творчості. – Київ, 2010. – Вип. 5 (Слов’янська мелогеографія: Кн. 1 з доданим атласом). – Ч. 1. Студії. – 252 с.; Ч. 2: Атлас. – 52 с.

Підготував  Ігор ГУНЧИК