Журнал №4(12)-2012 (жовтень-грудень)

Література і фольклор

Алла СОКОЛОВА

З поля фольклору й етнографії

Оксана МАКЛАКОВА (ПАНЧУК)

Рецензії та відгуки

Mif 2012 4 Sokil

Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: історико-теоретичний дискурс. – Львів, 2011. – 588 с.

Підготувала  Тетяна РУДА
Mif 2012 4 Zajednychko

Зajeдничкo у словенском фольклору: зборник радова / Уредник Љубинко Раденковиђ. – Београд: Балканолошки институт САНУ, 2012. – 435 с.

Підготувала  Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО
Mif 2012 4 Pisni

К. Мандрик-Куйбіда. Ми Україну обороним. – Львів: Літопис, 2012. – Т. 1. – 256 с.; Т. 2. Піснями скріплюємо волю (Із пісенної скарбниці Катерини Мандрик-Куйбіди). – Львів: Літопис, 2012. – 460 с.; Т. 3. Родовід вкраїнський вічний (Статті, рецензії, спогади, присвяти, листи, виступи про К. Мандрик-Куйбіду). – Львів: Літопис, 2012. – 290 с.

Підготував  Богдан ПАСТУХ

Огляди наукових видань. Журнали, збірники

Підготував  Ігор ГУНЧИК