Журнал №1(13)-2013 (січень-березень)

Аспекти міфу і народна міфологія

Олена СИРОЇД

Історія фольклористики

Ганна СОКІЛ

З поля фольклору й етнографії

Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО

Рецензії та відгуки

Людмила ІВАННІКОВА
Mif 2013 1 Ivanytskyy

Іваницький А. І. Український обрядовий фольклор західних земель: музична антологія / Відп. ред. Г. А. Скрипник; упоряд. та вступ. стаття А. І. Іваницького. – Вінниця: Нова книга, 2012. –
624 с.; ноти.

Підготувала  Людмила ІВАННІКОВА
Юрій РИБАК
Mif 2013 1 Golosinnia

Голосіння / Упоряд. І. Коваль-Фучило; [наук. ред. Л. Іваннікова]; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2012. – 792 с. + компакт-диск.

Підготував  Юрій РИБАК

Огляди наукових видань. Журнали, збірники

Підготував  Ігор ГУНЧИК