Журнал №4(15)-2013 (жовтень-грудень)

Інтерпретація фольклорного тексту

Ірина КІМАКОВИЧ

З поля фольклору й етнографії

Юрій ГОРБЛЯНСЬКИЙ, Інна ШКЛЬОДА

Рецензії та відгуки

Ігор ГУНЧИК
Mif 2014 04 Symvolika tvaryn

Пастух Н. Тваринна образно-символічна система українського фольклору: зозуля. – Львів: Інститут народознавства
НАН України, 2013. – 263 с.

Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО

Швидка К. Скарби душі народної: старовинні українські народні пісні. – Кременчук, 2013. – 148 с.

Огляди наукових видань. Журнали, збірники

Підготував  Ігор ГУНЧИК

Огляди наукових видань. Автореферати

Підготував  Ігор ГУНЧИК