Журнал №1(2)-2009 (січень-березень)

Інтерпретація фольклорного тексту

Євген ЛУНЬО

Аспекти міфу та міфопоетика

Галина ВАСИЛЬКЕВИЧ

Рецензії та відгуки

Микола ЛЕГКИЙ

Пилипчук С. «Галицько-руські народні приповідки»: пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 220 с.

Інна ШВЕД

Казакова І. Беларускі фальклор. – Мінск: Выдавецки цэнтр БДУ, 2007. – 309 с.

Лілія ПІДГОРНА

Білик О. Календарно-обрядова пісенність Західного Полісся. – Луцьк: ПВД Твердиня, 2008. – 334 с.

Андрій ВОВЧАК, Ігор ГУНЧИК

Швед І. Дэндралагічны код беларускага традыцыйнага фальклору. – Брэст: Выд-ва БрДУ, 2004. – 301 с.

Огляди наукових видань

Підготував  Ігор ГУНЧИК
Підготував  Ігор ГУНЧИК
Підготував  Ігор ГУНЧИК