Журнал №2-3(3)-2009 (квітень-вересень)

Історія і теорія фольклору

Василь СОКІЛ

Інтерпретація фольклорного тексту

Ігор ГУНЧИК

Мемуаристика

Олександра КОМАРИНЕЦЬ

З поля фольклору й етнографії

Олекса ОШУРКЕВИЧ

Рецензії та відгуки

Василь БУДНИЙ

Гарасим Я. Нариси до історії української фольклористики: Навч. посібник. – К.: Знання, 2009. – 301 с.

Роман КРОХМАЛЬНИЙ

Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша: Монографія. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 448 с.

Галина ВАСИЛЬКЕВИЧ

Кирчів Р. Етюди до студій над українським народним анекдотом. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008. – 268 с.

Володимир ГАЛАЙЧУК

Глушко М. Методика польового етнографічного дослідження: Навч. посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с.

Ольга ХАРЧИШИН

Дяків Володимир. «Фольклор чудес» у підрадянській Україні 1920-х років. – Львів: Інститут народознавства, 2008. – 256 с.

Огляди наукових видань

Підготував  Ігор ГУНЧИК
Підготував  Ігор ГУНЧИК