Журнал №1(5)-2010 (січень-березень)

Історія і теорія фольклору

Микола ДМИТРЕНКО

Фольклор народів світу. Компаративістика

Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО

Проблеми фольклоризму

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ, Олеся ЦЕРКОВНЯК-ГОРОДЕЦЬКА

Публікації

Ксенія БОРОДІН

Рецензії та відгуки

Ольга ХАРЧИШИН

Кирчів Р. Етюди до студій над українським народним анекдотом.  – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008. – 268 с.

Богдана ГЛАДИШ-ОЛЕЙКО

Українська фольклористика. Словник-довідник / Упоряд. і заг. редакція М. Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 448 с.

Інна ШВЕД

Народная медыцына: рытуальна-магічная практыка / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору
імя Кандрата Крапівы НАН Беларусі; уклад., прадм. і паказ. Т. Валодзінай; навук. рэд. А. Ліс. – Мінск: Беларуская навука, 2007. – 776 с. (Беларуская народная творчасць).

Огляди наукових видань

Підготували:  Ольга АЛБУЛ, Ірина ГОРБАНЬ, Ігор ГУНЧИК, Остап СЛИВИНСЬКИЙ
Підготував  Ігор ГУНЧИК