Журнал №2(6)-2010 (квітень-вересень)

Іван Денисюк: світлій пам'яті професора

Ярослав ГАРАСИМ
Сятослав ПИЛИПЧУК
Любомир СЕНИК

З поля фольклору й етнографії

Ярослав ГАРАСИМ, Оксана ДУДА

Рецензії та відгуки

Ірина ЯРЕМЧУК

Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору: Монографія. – Львів: НВФ «Українські технології», 2010. – 376 с.

Роман КИРЧІВ

Пилипчук С. «Галицько-руські народні приповідки»: пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 218 с.

Наталія ХІБЕБА

Ястремська Т. Традиційне гуцульське пастухування. – Львів: Інститут українознавства імені І. Крип’якевича
НАН України, 2008. – 424 с.

Огляди наукових видань

Підготував  Ігор ГУНЧИК
Підготував  Ігор ГУНЧИК

In memoriam

В'ячеслав ШЕВЧУК