Редакція журналу «МІФОЛОГІЯ І ФОЛЬКЛОР»

Головний редактор:
Ярослав ГАРАСИМ,
доктор філологічних наук, професор

Заступник головного редактора:
Ігор ГУНЧИК,
кандидат філологічних наук, доцент

Відповідальний секретар:
Юрій ГОРБЛЯНСЬКИЙ,
провідний спеціаліст

Редакційна колегія журналу:

Михайло ГЛУШКО, д-р іст. наук, проф. (ЛНУ імені Івана Франка); Микола ДМИТРЕНКО, д-р філол. наук, проф.  (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М. Рильського НАН України); Олена ІВАНОВСЬКА, д-р філол. наук, проф. (Київський національний університет імені Т. Шевченка); Василь ІВАШКІВ, д-р філол. наук, проф. (ЛНУ імені Івана Франка); Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ, член.-кор. НАН України, д-р філол. наук, проф. (ЛНУ імені Івана Франка); Роман КИРЧІВ, д-р філол. наук, проф. (Інститут народознавства НАН України); Роман КРОХМАЛЬНИЙ, канд. філол. наук, доц. (ЛНУ імені Івана Франка); Володимир МЕЛЬНИК, д-р філос. наук, проф. (ЛНУ імені Івана Франка); Ярослава МЕЛЬНИК, д-р філол. наук, проф. (Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України); Віктор МОЙСІЄНКО, д-р філол. наук, проф. (Житомирський державний університет імені І. Франка); Микола МУШИНКА, академік НАН України, д-р філол. наук, проф. (Пряшів, Словаччина); Леся МУШКЕТИК, д-р філол. наук, пров. наук. співробітник (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України); Святослав ПИЛИПЧУК, канд. філол. наук, доц. (ЛНУ імені Івана Франка); Володимир ПОГРЕБЕННИК, д-р філол. наук, проф. (Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова); Тарас САЛИГА, д-р філол. наук, проф. (ЛНУ імені Івана Франка); Любомир СЕНИК, д-р філол. наук, проф. (ЛНУ імені Івана Франка); Роман СІЛЕЦЬКИЙ, д-р іст. наук, проф. (ЛНУ імені Івана Франка); Василь СОКІЛ, д-р філол. наук, проф. (Інститут народознавства НАН України); Наталя ХОБЗЕЙ, канд. філол. наук, ст. наук. співробітник (Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України); Інна ШВЕД, д-р філол. наук, проф. (Заклад освіти «Брестський державний університет», Республіка Білорусь).