Засновники журналу "МІФОЛОГІЯ І ФОЛЬКЛОР"

Львівський національний університет імені Івана Франка,

Українське товариство дослідників фольклору та міфології

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 16860-5623 ПР від 23 червня 2010р.