Дорогі читачі та передплатники журналу «МіФ»!

Журнал «Міфологія і Фольклор» – це інформаційно містке і мобільне етнокультурне науково-гуманітарне видання, у якому висвітлюється широке коло питань, окреслених діадою «міфологія – фольклор». Він розрахований на широку читацьку аудиторію, його передплачують бібліотеки, установи та фізичні особи на всій території України. Періодичність виходу часопису – раз на три місяці.

Передплату журналу можна оформити в будь-якому поштовому відділенні України, індекс у «Каталозі передплатних видань» – 37824.

Головним науковим спрямуванням журналу «Міфологія і Фольклор» є вивчення автентичних фольклорних текстів у найрізноманітніших аспектах, якими займається сучасна фольклористика. Значне місце у журналі приділено літературознавчим дослідженням, зокрема вивченню фольклоризму та міфологізму у художній літературі. На сторінках видання також представлена проблематика лінгвістичного діапазону «мова–міф–фольклор». Значна частина публікацій стосується вивчення теоретичних доктрин дослідників міфу, архаїчних уявлень і вірувань, світоглядних основ фольклорно-міфологічних текстів, чим опікується сучасна етнологія і філософія, а також мистецтвознавчих аспектів фольклорно-міфологічних явищ народної культури.

Обов’язковою складовою кожного номера є маловідомі наукові праці з міфології та фольклору, а також публікування фольклорних матеріалів із різних етнографічних регіонів України та записів нових або маловідомих фольклорно-міфологічних явищ. Рецептивно-інформативний блок журналу наповнюють рецензії та відгуки на книги фольклористичної та міфологічної проблематики, огляди наукових видань відповідного тематичного профілю, зокрема збірників, журналів, нової літератури.

Читайте і передплачуйте журнал «МІФОЛОГІЯ І ФОЛЬКЛОР»!

Запрошуємо до співпраці на сторінках журналу «Міфологія і Фольклор» україністів, славістів, сходознавців, фахівців із класичної філології, дослідників літератур народів світу, зокрема, фольклористів, етнологів, археологів, культурологів, мистецтвознавців та інших фахівців, які займаються вивченням проблем фольклорно-міфологічної тематики. Наукові статті, публікації, матеріали, рецензії чи відгуки просимо надсилати на електронну або поштову адреси редакції журналу «МіФ»:

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1
Тел.: +38 096 541 96 73
е-mail: journal.mif@gmail.com

Редакція журналу «Міфологія і Фольклор»