Перелік публікацій автора

Юрій РИБАК

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету, старший науковий співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології Національної музичної академії імені М. В. Лисенка.

Журнал № 1(13)-2013
Рецензії та відгуки

Голосіння / Упоряд. І. Коваль-Фучило; [наук. ред. Л. Іваннікова]; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2012. – 792 с. + компакт-диск.

Підготував  Юрій РИБАК