Перелік публікацій автора

Оксана БРИНЯК

молодший науковий співробітник відділу фольклористики Інституту народознавства Національної академії наук України

Журнал № 1(13)-2013
Інтерпретація фольклорного тексту