Перелік публікацій автора

Тетяна БЕЦЕНКО

доктор філологічних наук,
доцент кафедри української мови Інституту філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Журнал № 1(13)-2013
Мова-Міф-Фольклор
Журнал № 2-3(11)-2012
Історія і теорія фольклору