Перелік публікацій автора

Людмила ІВАННІКОВА

кандидат філологічних наук,
науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Журнал № 4(15)-2013
Інтерпретація фольклорного тексту
Журнал № 1(13)-2013
Рецензії та відгуки

Іваницький А. І. Український обрядовий фольклор західних земель: музична антологія / Відп. ред. Г. А. Скрипник; упоряд. та вступ. стаття А. І. Іваницького. – Вінниця: Нова книга, 2012. –
624 с.; ноти.

Підготувала  Людмила ІВАННІКОВА
Журнал № 1(10)-2012
Рецензії та відгуки

Колесса Ф. М. Обнова української етнографії й фольклористики на Західних областях УРСР. Листування Ф. Колесси й М. Азадовського / Упорядкування, підготовка тексту, передмова, коментарі, додатки, покажчик Ірини Коваль-Фучило. – К.: Логос, 2011. – 239 с.

Журнал № 1(8)-2011
Рецензії та відгуки

Прыкметы і павер’і Гомельшчыны / Укладанне, сістэматызацыя, тэкстолагічная праца, уступныя артыкулы В. С. Новак, А. А Кастрыца. – Гомель: Барк, 2007. – 224 с.; Варажба на Гомельшчыне / Уклад. В. С. Новак, А. А. Кастрыца. – Мінськ: «Правда і економіка», 2010. – 186 с.