Перелік публікацій автора

Василь БАЛУШОК

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Українського етнологічного центру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Журнал № 2-3(14)-2013
Історія фольклористики