Перелік публікацій автора

Олена ГІНДА

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української фольклористики імені Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка

Журнал № 4(15)-2013
Література і фольклор