Перелік публікацій автора

Олена ІВАНОВСЬКА

доктор філологічних наук, професор
завідувач кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Журнал № 4(12)-2012
Нові книги
Журнал № 3-4(10)-2011
Інтерпретація фольклорного тексту
Журнал № 1(2)-2009
Історія і теорія фольклору