Перелік публікацій автора

Богдана ГЛАДИШ-ОЛЕЙКО

асистент кафедри української фольклористики імені Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка

Журнал № 1(5)-2010
Рецензії та відгуки

Українська фольклористика. Словник-довідник / Упоряд. і заг. редакція М. Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 448 с.