Перелік публікацій автора

Євген ЛУНЬО

кандидат філологічних наук,
науковий співробітник відділу фольклористики Інституту народознавства Національної академії наук України

Журнал № 2-3(11)-2012
Полоністичні студії
Журнал № 2(6)-2010
Інтерпретація фольклорного тексту
Журнал № 2-3(3)-2009
З поля фольклору й етнографії
Журнал № 1(2)-2009
Інтерпретація фольклорного тексту