Перелік публікацій автора

Галина МАГАС

молодший науковий співробітник відділу фольклористики Інституту народознавства Національної академії наук України

Журнал № 2-3(14)-2013
Інтерпретація фольклорного тексту