Перелік публікацій автора

Олеся ЦЕРКОВНЯК-ГОРОДЕЦЬКА

Журнал № 1(5)-2010
Фольклор народів світу. Компаративістика

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ

член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

Олеся ЦЕРКОВНЯК-ГОРОДЕЦЬКА

Журнал № 1(5)-2010
Проблеми фольклоризму