Перелік публікацій автора

Світлана КАРПЕНКО

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри філології і психології факультету лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету

Журнал № 2-3(14)-2013
Інтерпретація фольклорного тексту