Перелік публікацій автора

Ярослав ГАРАСИМ

доктор філологічних наук, професор,
декан філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, головний редактор журналу «Міфологія і фольклор»

Оксана ДУДА

аспірант кафедри української фольклористики імені Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка

Журнал № 2(6)-2010
З поля фольклору й етнографії