Перелік публікацій автора

Василь БУДНИЙ

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства, заступник декана філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Журнал № 2-3(3)-2009
Рецензії та відгуки

Гарасим Я. Нариси до історії української фольклористики: Навч. посібник. – К.: Знання, 2009. – 301 с.