Перелік публікацій автора

Ганна СОКІЛ

доктор філологічних наук, доцент кафедри української фольклористики імені акад. Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка

Журнал № 1(13)-2013
Історія фольклористики