Перелік публікацій автора

Наталія ХІБЕБА

Журнал № 2(6)-2010
Рецензії та відгуки

Ястремська Т. Традиційне гуцульське пастухування. – Львів: Інститут українознавства імені І. Крип’якевича
НАН України, 2008. – 424 с.