Перелік публікацій автора

Василь ЗАДОРОЖНИЙ

кандидат філологічних наук, старший науковий працівник Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України

Журнал № 2-3(14)-2013
Мова-Міф-Фольклор