Перелік публікацій автора

Ірина КІМАКОВИЧ

Кандидат філологічних наук
науковий співробітник відділу фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Журнал № 4(15)-2013
Інтерпретація фольклорного тексту