Перелік публікацій автора

Василь ІВАШКІВ

доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка

Руслан МАРКІВ

Журнал № 3-4(7)-2010
Історія фольклористики