Перелік публікацій автора

Микола ДМИТРЕНКО

доктор філологічних наук, завідувач відділу фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Журнал № 1(5)-2010
Історія і теорія фольклору
Журнал № 1-2008
Історія і теорія фольклору