Перелік публікацій автора

Оксана ЧІКАЛО

кандидат філологічних наук,
старший науковий співробітник відділу фольклористики Інститут народознавства Національної академії наук України

Журнал № 4(12)-2012
Інтерпретація фольклорного тексту