Перелік публікацій автора

Лідія КОЗАР

кандидат філологічних наук,
старший науковий співробітник відділу фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Журнал № 1(10)-2012
Аспекти міфу і народна міфологія