Перелік публікацій автора

Петро СОСЕНКО

доктор фізико-математичних наук, професор,
провідний науковий співробітник Інституту теоретичної фізики НАН України

Тетяна ШЕВЧУК

кандидат філологічних наук,
доцент Національного університету “Києво-Могилянська академія”, старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Журнал № 2-3(11)-2012
Аспекти міфу і народна міфологія
Журнал № 1(10)-2012
Аспекти міфу і народна міфологія
Журнал № 2(9)-2011
Аспекти міфу і народна міфологія