Перелік публікацій автора

Роман КИРЧІВ

доктор філологічних наук, професор,
дійсний член НТШ, провідний науковий співробітник Інституту народознавства НАН України

Журнал № 2-3(14)-2013
Історія фольклористики
Журнал № 1(10)-2012
Історія фольклористики
Журнал № 1(10)-2012
Рецензії та відгуки

Іваннікова Л. Яків Новицький. Фольклорист, історик, педагог. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 388 с.

Журнал № 3-4(10)-2011
Історія фольклористики
Журнал № 2(6)-2010
Рецензії та відгуки

Пилипчук С. «Галицько-руські народні приповідки»: пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 218 с.