Перелік публікацій автора

Оксана ЛАБАЩУК

кандидат філологічних наук,
докторант кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Журнал № 1(10)-2012
Рецензії та відгуки

Orszulak-Dudkowska Katarzyna. Ogloszenie matrimonialne. Studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury / Lodzkie studia etnograficzne. Tom XLVII. Lodz: Polskie towarzystwo ludoznawcze, 2008. – 184 s.