Перелік публікацій автора

Григорій АРКУШИН

доктор філологічних наук, професор кафедри історії та культури української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Журнал № 1(5)-2010
З поля фольклору й етнографії