Перелік публікацій автора

Леся МУШКЕТИК

доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук України

Журнал № 4(12)-2012
Казкознавство
Журнал № 2(9)-2011
Рецензії та відгуки

Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. – Львів: НВФ «Українські технології», 2010. – 376 с.