Перелік публікацій автора

Олена СИРОЇД

асистент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка

Журнал № 1(13)-2013
Аспекти міфу і народна міфологія