Перелік публікацій автора

Марія КАЧМАР

кандидат філологічних наук,
науковий співробітник відділу фольклористики Інституту народознавства Національної академії України

Журнал № 2-3(14)-2013
Інтерпретація фольклорного тексту
Журнал № 2-3(11)-2012
Аспекти міфу і народна міфологія